e-faktura w Orange

DrukujEXPORTUJ PDF

E-faktura to bezpłatna, wygodna i szybka forma dostarczania faktury, zawsze w Twoim zasięgu.

E-faktura posiada zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. taką samą wartość prawną, jak dokument w formie papierowej. Oznacza to, że bez żadnych obaw możesz dokonywać rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

E-fakturę będziesz otrzymywać na wskazany przez Ciebie adres mailowy lub na Twoje konto na Mój Orange

jak zamówić e-fakturę?

Aby zrezygnować z faktury papierowej i uruchomić e-fakturę, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów:

wyślij SMS pod numer 512 911 911 (opłata zgodna z cennikiem operatora) o treści: AKTYWUJ nr_ewidencyjny.adres e-mail, na który ma być przesyłana Twoja faktura elektroniczna (np. AKTYWUJ 123456789000.ABC@orange.pl)”

wejdź i

wydrukuj i wypełnij formularz a następnie:

 • dostarcz go do najbliższego salonu Orange lub
 • wyślij pocztą na adres
  Orange Polska
  ul. Jagiellońska 34,
  96-100 Skierniewice lub
 • prześlij go mailem na adres: e-faktura.wniosek@orange.com jako skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza.


Jednocześnie pamiętaj o konieczności przekazania papierowego formularza pod wyżej wskazany adres w późniejszym terminie lub zachowania go dla potwierdzenia wyrażonej zgody na elektroniczną wersję faktury

E-fakturę będziesz otrzymywać na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub na Twoje konto w Mój Orange.

zmiana adresu e-mail, na który otrzymujesz e-fakturę

Jeśli chcesz zmienić adres e-mail, na który otrzymujesz e-fakturę

wypełnij formularz zmiany adresu e-mail a następnie:

 • dostarcz do najbliższego salonu Orange lub
 • wyślij pocztą na adres
  Orange Polska S.A.
  ul. Jagiellońska 34
  96-100 Skierniewice
 • prześlij mailem na adres: e-faktura.wniosek@orange.com jako skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza. Jednocześnie pamiętaj o konieczności przekazania papierowego formularza pod wyżej wskazany adres w późniejszym terminie lub zachowania go dla potwierdzenia wyrażonej zgody na elektroniczną wersję faktury.
 • możesz też wysłać SMS pod numer 512 911 911 (opłata zgodna z cennikiem operatora) o treści: ZMIANA nr_ewidencyjny.adres e-mail, np. ZMIANA XXXXXXXXX.ABC@orange.pl. Numer ewidencyjny znajdziesz na swojej fakturze w prawym górnym rogu pod adresem nabywcy.

jak opłacić e-fakturę?

Najszybciej i najłatwiej opłacisz E-fakturę korzystając z:

płatności elektronicznej

Polecenia Zapłaty

dodatkowe informacje

Możesz upewnić się czy faktura została podpisana przez osobę do tego upoważnioną sprawdzając, czy znajduje się ona w wykazie.

 • Co mogę zrobić, jeśli e-faktura do mnie nie dotarła?

  Jeżeli faktura elektroniczna nie dotarła na podany przez Ciebie adres e-mail, możesz, po wcześniejszym zalogowaniu się , pobierać ją z serwisu Orange on-line lub zamówić jej przesłanie dzwoniąc pod numer:

  • 801 600 006 (opłata zgodna z cennikiem Operatora) – w przepadku faktury elektronicznej za usługi stacjonarne   
  • *600 lub 510 600 600 (opłata zgodna  z cennikiem)  - w przypadku faktury elektronicznej za usługi mobilne

  W wersji elektronicznej nie ma różnicy pomiędzy oryginałem a kopią.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

  Kwalifikowany podpis elektroniczny to bezpieczny podpis elektroniczny, charakteryzujący się tym, że:

  • jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
  • jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  • jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

  Bezpieczny podpis elektroniczny mogą składać wyłącznie osoby fizyczne. Mogą to czynić w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby fizycznej, bądź osoby prawnej, a także w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

  Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu zapewnia integralność danych, opatrzonych tym podpisem i jednoznaczne wskazanie kwalifikowanego certyfikatu. W ten sposób, że rozpoznawalne są wszelkie zmiany tych danych oraz zmiany wskazania kwalifikowanego certyfikatu, wykorzystywanego do weryfikacji tego podpisu, dokonane po złożeniu podpisu.

  Bezpieczny podpis elektroniczny stanowi dowód tego, że został on złożony przez osobę określoną w tym certyfikacie, jako składającą podpis elektroniczny, a tym samym jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Można go używać do podpisywania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli, np. PIT-ów, podań, ofert, umów itp.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co jest podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury elektronicznej?

  Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktury w formie elektronicznej jest Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.( Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, z późn. Zm.).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • W jaki sposób zapewniona jest autentyczność i integralność e-faktury?
  E-faktura wystawiana jest w formacie PDF i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy po zmianie formy wysyłki faktury banki będą dalej realizowały uruchomione wcześniej Polecenie Zapłaty lub zlecenie stałe?
  Zamiana faktury papierowej na elektroniczną nie zmienia dotychczasowego sposobu jej zapłaty. Jeżeli więc ktoś opłacał swoje faktury Poleceniem Zapłaty lub zleceniem stałym to dalej będą one w ten sam sposób opłacane, chyba, że Klient zrezygnuje z Polecenia Zapłaty lub zlecenia stałego. Powiązanie faktury elektronicznej z Poleceniem Zapłaty stanowi dodatkową korzyść ponieważ nie tylko nie musi przechowywać papierowych faktur, ale nie musi również sam pilnować terminu zapłaty faktury. W przypadku Polecenia Zapłaty to bank pamięta o tym, żeby przekazać należność za zrealizowane usługi telekomunikacyjne w terminie płatności.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego usługa płatność elektroniczna oferowana klientom usług stacjonarnych realizowana jest przez ograniczoną liczbę banków?

  Płatność elektroniczna jest realizowana przez te banki, które zaakceptowały warunki współpracy z Orange. Jeżeli bank nie znalazł się na liście banków realizujących płatność elektroniczną, fakturę należy opłacić korzystając z innych form płatności.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego faktura elektroniczna jest bezpieczna?

  Faktura elektroniczna jest bezpieczna ponieważ Orange wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  Autentyczność i integralność faktury możesz sprawdzić w dowolnym momencie za pomocą bezpłatnej bezpiecznej aplikacji do weryfikacji podpisów elektronicznych.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy fakturę elektroniczną można w razie potrzeby dostarczyć do Urzędu Skarbowego podobnie jak fakturę papierową?

  Tak, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r, faktura elektroniczna jest takim samym dokumentem dla Urzędu Skarbowego jak faktura papierowa.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • W jakim formacie jest przesyłana e-faktura wystawiona przez Orange?

  E-faktura w Orange jest przesyłana w formacie PDF.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co to jest faktura elektroniczna (e-faktura)?

  Faktura elektroniczna (e-faktura) to faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej jako plik PDF opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
  E-faktura zawiera te same dane, co faktura papierowa i spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
Czy informacje zawarte w artykule okazały się wystarczające?
wirtualny doradcazdalny dostęp