DrukujEXPORTUJ PDF

 • Czy mogę zrezygnować z płatności za pomocą Zlecenia Stałego?

  Tak, możesz. Należy to zrobić w banku i poinformować o tym Orange Polska S.A. Pamiętaj jednak, że nie można cofnąć już zrealizowanego zlecenia 

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co się stanie w przypadku braku środków na koncie w terminie realizacji płatności za pomocą Zlecenia Stałego?

  W przypadku braku środków transakcja nie będzie zrealizowana. W takiej sytuacji należy samodzielnie dokonać płatności.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy mogę samodzielnie ustanowić Zlecenie Stałe na swoim rachunku bankowym?

  Zależy to od możliwości danego banku. W większości przypadków konieczne jest udanie się osobiście do banku i aktywacja usługi. Jednak niektóre banki umożliwiają aktywację Zlecenia Stałego w kwocie i terminie zgodnym z fakturą wykorzystując bankowość elektroniczną lub infolinię.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • W ciągu ilu dni po opłaceniu faktury w banku wpłata zostanie rozliczona na moim koncie?
  Jest to uzależnione od banku, średni czas rozliczenia wpłaty wynosi 3 dni.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego faktura nie jest podpisana?

  Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawionych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby. Oznacza to, że firmy telekomunikacyjne, w tym również PTK Centertel sp. z o.o., nie mają obowiązku wysyłania do swoich klientów faktur, na których widnieje podpis wystawcy (Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonywania przepisów Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 154, poz. 797 z późniejszymi zmianami) i w związku z § 37 pkt 3 tego rozporządzenia).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego otrzymałem wiadomość SMS o nieodnotowanych wpłatach, mimo iż opłaciłem wszystkie faktury?
  Jeżeli wpłata za fakturę nie wpłynęła w podanym terminie płatności na rachunek bankowy Orange, wówczas wysyłana jest informacja przypominająca o zaległych należnościach.

  Jeżeli nie jesteś pewien, czy opłacona przez Ciebie faktura wpłynie na czas albo zapłaciłeś ją po terminie płatności, prześlij potwierdzenie wpłaty na nr fax: 22 5887880 lub na adres e-mail windykacja@orange.pl.

  Aby mieć pewność, że dokonałeś wpłaty na właściwe konto, opłacaj faktury na dołączonym do faktury druku przelewu.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • W jaki sposób mogę się zorientować, czy nie zalegam z płatnościami za któryś z rachunków?
  Na każdej fakturze VAT po prawej stronie, obok pozycji 'Opłaty naliczone w okresie rozliczeniowym', znajdziesz informację na temat stanu konta, wynikającego z nieopłaconych faktur w pozycji 'Saldo PLN'.

  Możesz również sprawdzić taką informację po zalogowaniu do Orange On-line w zakładce aktualne wydatki. W pozycji saldo konta znajdziesz informację o ewentualnych zaległościach w płatnościach.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp