DrukujEXPORTUJ PDF

 • Czy mogę zrezygnować z płatności za pomocą Zlecenia Stałego?

  Tak, możesz. Należy to zrobić w banku i poinformować o tym Orange Polska S.A. Pamiętaj jednak, że nie można cofnąć już zrealizowanego zlecenia 

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co się stanie w przypadku braku środków na koncie w terminie realizacji płatności za pomocą Zlecenia Stałego?

  W przypadku braku środków transakcja nie będzie zrealizowana. W takiej sytuacji należy samodzielnie dokonać płatności.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy mogę samodzielnie ustanowić Zlecenie Stałe na swoim rachunku bankowym?

  Zależy to od możliwości danego banku. W większości przypadków konieczne jest udanie się osobiście do banku i aktywacja usługi. Jednak niektóre banki umożliwiają aktywację Zlecenia Stałego w kwocie i terminie zgodnym z fakturą wykorzystując bankowość elektroniczną lub infolinię.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • W ciągu ilu dni po opłaceniu faktury w banku wpłata zostanie rozliczona na moim koncie?
  Jest to uzależnione od banku, średni czas rozliczenia wpłaty wynosi 3 dni.
  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Dlaczego faktura nie jest podpisana?

  Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawionych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług telekomunikacyjnych, danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby. Oznacza to, że firmy telekomunikacyjne, w tym również PTK Centertel sp. z o.o., nie mają obowiązku wysyłania do swoich klientów faktur, na których widnieje podpis wystawcy (Zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonywania przepisów Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 154, poz. 797 z późniejszymi zmianami) i w związku z § 37 pkt 3 tego rozporządzenia).

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co się stanie, jeśli opłata za fakturę będzie pobrana przez Polecenie Zapłaty i dodatkowo będzie opłacona gotówką?

  Jeśli faktura będzie zapłacona przez Polecenie Zapłaty i dodatkowo uregulowana gotówką na Twoim koncie abonenckim powstanie nadpłata, która pokryje kolejną fakturę.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Ile razy ponawiana jest próba pobrania pieniędzy z mojego konta bankowego, jeśli za pierwszym razem nie było środków?

  Płatność za fakturę pobierana jest zawsze w ostatnim dniu terminu płatności lub w najbliższym dniu roboczym, jeśli termin zapłaty za fakturę wypada w dzień świąteczny. Jeśli na Twoim koncie bankowym nie było środków na uregulowanie płatności bank odrzuci transakcję. Kolejna próba pobrania środków  nastąpi 5 dnia po terminie płatności faktury

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Co mogę zrobić, jeśli e-faktura do mnie nie dotarła?

  Jeżeli faktura elektroniczna nie dotarła na podany przez Ciebie adres e-mail, możesz, po wcześniejszym zalogowaniu się, pobrać ją w Mój Orange lub zamówić jej powtórną wysyłkę, dzwoniąc pod numer:

  • 801 600 006 (opłata zgodna z cennikiem Operatora) – w przypadku faktury elektronicznej za usługi stacjonarne   
  • *600 lub 510 600 600 (opłata zgodna  z cennikiem)  - w przypadku faktury elektronicznej za usługi mobilne

  W wersji elektronicznej nie ma różnicy pomiędzy oryginałem a kopią.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Gdzie mogę sprawdzić kwotę swojej faktury i numer konta bankowego?

  Jeśli nie znasz kwoty faktury i numeru konta bankowego do wpłaty, sprawdzisz je:

  • logując się do Orange On-line
  • dzwoniąc do Orange Automatycznego Biura Obsługi Klienta pod numer *500 (opłata zgodna z cennikiem)

  Na Orange On-line możesz również bezpłatnie pobrać obraz faktury.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
 • Czy mogę samodzielnie sprawdzić kwotę swojej faktury?

  W każdej chwili możesz bezpłatnie sprawdzić swoje faktury na www.orange.pl. Zaloguj się do Orange On-line i przejdź do sekcji płatności.

  Po zalogowaniu:

  • sprawdzisz informacje o kwocie faktury, terminie płatności i numerze rachunku do przelewu,
  • obejrzysz i pobierzesz faktury, rachunki szczegółowe oraz wykaz połączeń z 12 ostatnich miesięcy.

  Pamiętaj, że jeśli jesteś klientem oferty mix nie będziesz miał możliwości pobrania rachunku szczegółowego na Orange On-line. Możesz sprawdzić bezpłatnie swoje połączenia do 3 miesięcy wstecz, korzystając z zakładki bieżące połączenia.

  Czy te informacje okazały się przydatne?
wirtualny doradcazdalny dostęp